Úvod O nás Živočíšna výroba Rastlinná výroba KameňolomTechnické služby Prenájom nebytových priestorov Kontakt
 
 
O nás
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov vzniklo v roku 1955. V roku 1976 sa zlúčilo s družstvom Chtelnica a Nižná. V roku 1991 došlo znova k rozdeleniu družstiev a od tejto doby družstvo Dolný Lopašov pracuje samostatne pod vedením predsedníčky PhDr. Jany Šmachovej. Družstvo má 100 členov, ktorým sú každoročne vyplácané podiely zo zisku. V súčasnej dobe na družstve pracuje 47 zamestnancov. Naše družstvo hospodári na výmere 1491 ha pôdy.
Sme členmi združenia Mikroregión nad Holeškou
Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Mikroregión územno - správne patrí do Trnavského kraja, okresu Piešťany a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svahy Malých Karpát. Potok Holeška, ktorý preteká územím, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky vzniku mikroregiónu. Priaznivé pôdne a klimatické pomery zaraďujú región k oblastiam s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom. Kontinuita v poľnohospodárskej výrobe sa zachovala až po súčasnosť.
Cieľom a zmyslom regionálnej značky je podporiť rozvoj Piešťanského regiónu, s ohľadom na šetrné využívanie lokálneho prírodného a kultúrneho dedičstva.
Značka má zviditeľniť kvalitné, tradičné, regionálne produkty a propagovať miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade s ochranou životného prostredia.

 †††


Ocenenia

Ocenenie 2017

stabilný podnik
Diplom 2010

za Najkrajší chotár
Zsolt Simon
Strieborná medaila

Predseda družstva preberá rezortné vyznamenanie - Striebornú medailu za dosiahnutie vynikajúcich pracovných úspechov v rezorte pôdohospodárstva republikového významu od vtedajšieho ministra pôdohospodárstva Zsolta Simonza z roku 2004.
Sponzorujeme

Turistické združenie Dolný Lopašov

Základná škola s materskou školou Dolný Lopašov

Dychová hudba CHTELNIČANKA

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Dolný Lopašov

Detský domov Pečeňady

Poľovnícke združenie Hájik-Kriváň

TJ Družstevník Dolný Lopašov

Mariášový klub

OZ Lepší Dolný Lopašov

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolný Lopašov
Ďakovný list

Ďakovný list z Detského domova v Pečeňadoch (PDF)MAPA STRÁNOK: 
Úvod
O nás
Živočíšna výroba
Rastlinná výroba
  Kameňolom
  Technické služby
  Prenájom nebytových priestorov
  Kontakt
KONTAKT: 
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
DOLNÝ LOPAŠOV
Dolný Lopašov 922 04
Predsedníčka družstva:
PhDr. Jana Šmachová